strona główna

 

     

     szkoła

     

     położenie

     historia

     w budynku

     dokumenty

 

     

     dzieciaki

 

     klasy

     absolwenci

     samorząd

     po lekcjach

     wydarzenia

     osiągnięcia

     testy po VI klasie

 

    

     nauczyciele

 

     who is who

 

     

     rodzice

 

     wiadomości

     Rada Rodziców

    

     

     różności

 

     plan lekcji

     kalendarz

     piszą o nas

     sponsorzy

 

    

     galerie zdjęć

 

     Teatr Maska

      Sejny 2011

     I Przegląd Teatralny

     II Przegląd Teatralny

     III Przegląd Teatralny

     IV Przegląd Teatralny

     Koło Plastyczne

     wycieczki i kolonie

 

 

 

 

/ BAJKOWA ŁÓDŹ FILMOWA / KOŁO TEATRALNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS I - III  ORIGAMI   / ORTOGRAFFITI / SZTUKA  / TEATR MASKA / KLUB TROPICIELI I ODKRYWCÓW / ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE / KOŁO MATEMATYCZNE /

/ ZAJĘCIA CZYTELNICZE / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE /

 

 

 

    Koło plastyczne    Plenery malarskie   

         

 

 

                                              KL. 0 - III ŚRODA GODZ. 13.40 – 14.30 

                                              KL. IV – VI ŚRODA GODZ. 14.00 – 16.30 

                                (w razie konieczności dodatkowo wg ustaleń na bieżąco) 

 

 Twórczość plastyczna jest bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem 

 poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, 

 współpracy w zespole. Daje możliwość pokazania swojego „ja”. 

 Realizacja programu koła plastycznego daje dzieciom możliwość  

 swobodnego działania, ekspresji twórczej. W działaniach uczestniczą

 uczniowie klas 0 – VI. 

 

Korzystamy z metod aktywizujących uczniów, wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne. Poszerzamy treści, które na zajęciach lekcyjnych udaje się tylko zasygnalizować, a które wzbudzają zainteresowanie uczniów. Skupiamy się wokół praktycznych działań twórczych. Słabsze dzieci mają możliwość poprawy umiejętności manualnych i podniesienia wiary we własne siły, zdolni rozwijają zdolności i mogą zaistnieć w szkole. Szukamy pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

             

                         

Zajęcia odbywają się zarówno w pracowni jak i w plenerze. Działania koła wiążą się z programem, pt.” Czym chata bogata tym rada, czyli czym różni się nasz region od innych regionów.” U dzieci systematycznie chodzących na zajęcia widoczne są postępy. Mają znacznie mniejsze problemy z wyobraźnią i warsztatem pracy. Wspólnie odkrywamy z uczniami przyjemność tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. W naszych działaniach nie ma barier. Wszystko jest do zrealizowania. Podkreślamy praktyczne zastosowanie umiejętności plastycznych. 

 

 

 

Wykorzystujemy rozmaite techniki plastyczne m.in. rysowanie ołówkiem, węglem, patykiem, świecą; techniki malarskie: malowanie farbami kryjącymi, akwarelą, farbami witrażowymi, pastelą; techniki graficzne: drukowanie stemplem, kalkografię, monotypię; techniki rzeźbiarskie: lepienie z plasteliny, formowanie z papieru (papier mache), gipsu, konstruowanie przestrzenne z materiałów różnych. Uczymy się obserwacji, interpretacji, przedstawiania w szkicach rysunkowych malarskich i rzeźbiarskich krajobrazów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

Doskonalimy umiejętności szkicowania, malowania, modelowania

przedmiotów codziennego użytku. Pracujemy nad przedstawianiem na

płaszczyźnie i w bryle treści związanych ze świętami i obrzędami ludowymi. Projektujemy z dziećmi przy użyciu komputera zaproszenia, karty świąteczne i dyplomy. Wykonujemy przestrzenne elementy dekoracyjne, scenografie, rekwizyty do przedstawień. Jako inspiracji używamy muzyki. 

Podczas prac plenerowych obserwujemy przedmioty i zjawiska. Rysujemy w plenerze zabytki architektoniczne, pejzaże, zwierzęta i ludzi. Ponieważ wielu uczniów ma problemy z wyrażaniem emocji, agresją słowną i czynną, stosujemy elementy arteterapii - relaksujące i wyciszające. Uczniowie motywowani są do działania pochwałami i promowaniem ich osiągnięć. 

 

W trakcie koła realizujemy zajęcia: 

 

 

oparte na swobodnym wyrażaniu przeżyć i uczuć różnymi środkami wyrazu,

wprowadzające nowe techniki plastyczne, 

poświęcone percepcji dzieł plastycznych, 

 

 

szkice interpretacyjne przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, architektury w plenerze, 

 

wycieczki, lekcje i warsztaty muzealne, 

uczestnictwo w konkursach plastycznych, 

 

poświęcone oglądaniu reprodukcji albumów, słuchaniu muzyki, 

 

 

polegające na przygotowywanie dekoracji okolicznościowych, scenografii i rekwizytów, 

 

na których wykonujemy z dziećmi ekspozycje prac,

z wykorzystaniem technologii komputerowej,

 

 

raz lub dwa razy do roku pięciodniowe plenery malarskie i malarsko - rzeźbiarskie,

 

 

malowanie i rysowanie z natury (zoo, park, podczas wycieczki...) 

  

Na zajęciach koła doceniamy zaangażowanie w proces twórczy, oryginalność prac, ciekawą kolorystykę, dobrą kompozycję itp. Uczniowie są informowani o postępach. Otrzymują dyplomy, wyróżnienia, listy gratulacyjne za udział w konkursach, działaniach plastycznych.  Twórcze działania plastyczne sprawiają, że Uczeń potrafi:

 

 

dobierać materiały i narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki;

przygotować własny warsztat pracy;

 

stosować różne techniki plastyczne w swoich pracach plastycznych;

realizować własne pomysły i je zaprezentować;

 

dostrzegać i wyrażać w swojej pracy plastycznej piękno otaczającej rzeczywistości; 

 

omawiać inne prace plastyczne pod względem techniki, kompozycji i kolorystyki;

współpracować w grupie;

w praktyce zastosować umiejętności plastyczne;

pracować z muzyką i tekstem;

 

    

W ciągu ostatnich trzech lat liczba uczestników potroiła się. Powstała oddzielna grupa dla klas 0 – III, które potrzebują twórczych zabaw oraz doskonalenia umiejętności manualnych. Staramy się wyzwolić w nich swobodę działania. Czas przeznaczony na zajęcia koła jest ruchomy. Podejmowane realizacje wymagają niejednokrotnie wielu dni pracy. Spotykamy się więc w różnym wymiarze czasu. Często pracujemy twórczo do samego wieczora. W ramach koła wspomagamy także nauczycieli, którzy potrzebują oprawy plastycznej dla swoich działań. Malujemy przygotowane projekty na ścianach klas nauczania zintegrowanego, przygotowujemy rozbudowane scenografie.

 

 

 

 

 

Szczególnie ulubionymi formami działań przez uczestników koła w klasach starszych są prace w plenerze, zaś dzieci młodszych zabawy plastyczno – ruchowe rozwijające ekspresję twórczą. Prace uczniów promujemy poprzez eksponowanie na wystawach. Naszą działalność widać w szkole na co dzień. Cieszy ona uczniów, rodziców, pracowników szkoły i gości. SZCZEGÓLNĄ PROPOZYCJĄ w naszej szkole są PLENERY MALARSKIE I

MALARSKO – RZEŹBIARSKIE. Forma działań twórczych w plenerze , dotąd znana tylko szkołom plastycznym.

 

                                                   Dominika Bartoszek - Sowa

                                                                                                                                       

 

 

 zobacz zdjęcia 

       Galeria prac

    Scenografie teatralne

    Portrety nauczycieli

    Malowane pracownie